Art saved me https://t.co/e6awZR8yzz https://t.co/2D0u9lSYO6 https://t.co/ememACArgj